Manuele lymfdrainage a.m. Vodder

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, bloedbanen, lymfebanen en hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht zoals vervoeren en uitwisselen van stoffen en gassen.

Het lymfestelsel (lymfvaten en lymfknopen) speelt een belangrijke rol bij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult. Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van een ongeval, ziekte of stress.

In dit geval kan de drainage van de lymfe manueel geoptimaliseerd worden. De manuele lymfdrainage volgens de methode Vodder is een zachte massagevorm waarbij ritmisch een heel zachte, spiraalvormige tractie uitgeoefend wordt op lymfklieren en lymfbanen.

Behandelbare klachten:

  • Zwelling (oedeem): lymfoedeem, zwelling na trauma of operatie
  • Stressgerelateerde klachten: hoofdpijn, verteringsproblemen, verstoring darmfunctie
  • Bloedcirculatiestoornissen

Meer info vind je op www.mldv.be